Noticies

L’Esplai la Lluna als informatius de TV3

  • CMX

Estem d’enhorabona perquè l’Esplai la Lluna va protagonitzar una notícia dels informatius de TV3 del 19 d’octubre! En aquesta, es fa referència als beneficis que suposa per als infants nouvinguts l’estada en un esplai. Fet que és possible gràcies al projecte Vincular x educar, del qual forma part l’Esplai la Lluna. 

Aquest any el projete compleix 6 anys i mestres, monitors de diferents esplais i caus i treballadors de Vincular x educar estan treballant per celebrar-ho.

Els monitors de l’esplai ja van explicar l’any passat què suposava per a ells aquest projecte. En aquest cas, l’escrit es va publicar al web d’Esplais Catalans (ESPLAC):

«L’Esplai la Lluna formem part, des de fa tres anys, del projecte Vincular x educar, que es va posar en marxa des dels Serveis Socials. Consisteix a vincular infants amb una sèrie de necessitats concretes, a diversos esplais i caus, i veure la manera com el fet d’endinsar-los en aquest espai pot satisfer aquestes necessitats.

La família, l’esplai i l’escola estem en contacte relativament constant, i valorem el desenvolupament d’aquests infants al llarg de la seva estada a l’esplai, que, si és positiva, s’allarga tant com les famílies vulguin. La nostra experiència dins aquest programa és –i ha estat sempre- molt positiva.

Amb les famílies que formen part del projecte treballem igual que ho fem amb la resta. A principi de curs i també al llarg del curs, si s’escau, Serveis Socials ens envia les dades d’aquells infants als quals consideren que participar de l’esplai pot ser positiu i, si tenim places disponibles, fem una reunió amb les famílies dels infants, o directament convidem l’infant a venir un dia a veure què és això de l’esplai. Si tot va bé, s’afegeix al grup.

La coordinació de l’esplai amb el projecte es vehicula amb una treballadora de Serveis Socials: és la «referent» dels casos relacionats amb l’esplai. Intentem mantenir-hi un contacte més o menys habitual, per mitjà del correu electrònic, o amb reunions que anem concretant al llarg del curs. Ella també manté aquest contacte amb l’escola i la família, de manera que va veient com l’infant es va integrant a l’esplai, i com repercuteix aquest fet en altres àmbits.

Aquest funcionament no ens ha suposat mai cap problema i sempre ens hem pogut organitzar bé. Ara bé, sovint, el més complicat de tot és el contacte amb les famílies, ja que moltes són nouvingudes i, en gran part, no parlen ni entenen el català ni el castellà, per la qual cosa la comunicació amb elles esdevé una tasca difícil. Serveis Socials ens proporciona el suport d’un equip de traductors, del qual podem disposar a l’hora de realitzar reunions, o de formalitzar inscripcions –entre d’altres casos-. També ens ajuden amb la traducció que els mateixos infants fan a les seves famílies, per tal de fer-los arribar allò que necessitem comunicar. No sempre, però, la informació arriba tan ràpid o tan bé com voldríem.

A part d’aquestes dificultats, la nostra experiència amb el projecte és molt enriquidora i positiva. La majoria dels infants que ens vinculen no disposen d’un espai de lleure al seu món, i fora de l’escola moltes vegades ni tan sols tenen temps ni recursos per jugar. L’esplai els serveix per trobar aquest espai i per relacionar-se amb altres infants més enllà dels límits de l’escola, així com amb el grup de monitores. Creiem, doncs, que tots els participants de l’esplai creixem amb aquesta experiència, i ens agradaria poder seguint-ne formant part durant molts anys! «

 

Comments are closed.