Noticies

Inscripcions activitats 2017 – 2018

  • CMX

Fins al divendres 22 de setembre estaran obertes les inscripcions per a les activitats del curs 2017 – 2018 Volem aprofitar per recordar-vos tota la normativa i els documents necessàris per inscriure als vostres fills/es!

Enguany, la zona d’inscripcions estarà situada al menjador de l’escola i l’horari serà de 17h a 19h. Per formalitzar la inscripció, caldrà que us dirigiu a aquesta zona amb els següents documents:

  •  Fotocòpia del carnet vacunacions
  •  Fotocòpia Catsalut o l’original
  •  Foto carnet de l’infant
  •  Full d’inscripció omplert i firmat

En cas de ser la primera vegada que feu activitat o haver canviat de número de compte:

  •  SEPA omplert
  •  Fotocòpia del DNI del titular del banc

Només si veniu d’un centre que no sigui l’Escola Joan Pelegrí, a part dels documents anteriors, cal també:

  •  Fitxa mèdica omplerta

Documents d’utilitat

Full d’inscripció

Fitxa mèdica

SEPA

Normativa

No es podrà apuntar a un nen/a a dues activitats que es duguin a terme al mateix horari: implicarà l’anulació de les dues places.

L’assignació de places als infants nous es farà per sorteig on tenen preferència els nens/es de l’Escola Joan Pelegrí.

En cas que tingueu algun rebut pendent de les activitats del curs passat no podreu formalitzar la inscripció fins a fer efectiu el pagament d’aquest a Secretaria.

El Centre Montserrat-Xavier es reserva el dret d’anul·lar i/o canviar d’horari una activitat pel bé del seu propi funcionament.

Les places de les activitats són limitades.

L’activitat s’ha de fer complerta.

Comments are closed.