Avís Legal

Es declara a www.cmx.cat com un lloc web gestionat pel Centre Montserrat-Xavier, de la Fundació Cultural d’Hostafrancs amb NIF G08945065 (d’ara endavant, “CMX”) amb ubicació física al C/Ermengarda 11-25, 08014, Barcelona.

Responsabilitat
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions d’aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

CMX s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, CMX es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de pre – avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Ús de Cookies

El lloc web de CMX pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). Es tracta d’una tècnica usada de manera habitual en Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les *cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que CMX no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, CMX es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Protecció de dades personals
CMX compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam
CMX es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol•licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, CMX garanteix a l’usuari al fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

En el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel•lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar el succeït com per sol•licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Allotjament de dades
Per raons tècniques i de qualitat de servei, el lloc web www.cmx.cat/ es troba allotjat en els servidors de l’empresa CDMon (política de privadesa). Per les raons similars, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de newsletter s’efectua des de les instal•lacions de l’empresa *MailChimp (política de privadesa). Al seu torn el lloc web està configurada a través de WordPress, una plataforma de Automattic (política de privadesa).

Tant WordPress, CDMon com Mailchimp es troben adherides als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000 el que les converteix entitats amb un nivell adequat de protecció a l’efecte de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics és un servei anàlisi de dades estadístiques prestat per l’empresa Google (política de privadesa). www.cmx.cat/ utilitza aquest servei per realitzar un seguiment de les estadístiques d’ús del mateix.

Google Analytics utilitza cookies per ajudar al lloc web a analitzar dades estadístiques sobre l’ús del mateix (nombre de visites totals, pàgines més vistes, etc.). La informació que genera la cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de generar informació estadístiques sobre l’ús de www.cmx.cat/, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del que disposi Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi requereixi la legislació, o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, de fer-ho, limitarà la plena funcionalitat de www.cmx.cat/. En utilitzar aquest lloc web, dóna el seu consentiment al tractament d’informació per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.