Què és el Centre?


El Centre Montserrat-Xavier és una entitat de la Fundació Cultural Hostafrancs, sense ànim de lucre, encarregada de dur a terme les activitats de la comunitat educativa de la FCH que facin referència al lleure.

Dividit en tres grans àrees d’actuació (Activitats extraescolars, esplai i activitats de vacances) adreça les seves activitats als alumnes de l’Escola Joan Pelegrí i a tothom qui hi vulgui participar. Al mateix temps, s’encarrega de tirar endavant un seguit d’activitats esporàdiques relacionades amb les tradicions del Centre i del barri, conegudes com a Actes Extraordinaris. Són activitats especials, ja que aquestes el diferencien d’altres entitats de lleure.

L’objectiu del Centre és educar en valors, tals com la solidaritat, el respecte envers els altres i l’entorn, la responsabilitat, la tolerància, la llibertat, el treball en equip i la cooperació, entre molts altres. Així doncs, aquests valors esdevenen l’eix principal de la pràctica educativa. No obstant, la relació entre infants, grups de monitors/es i mares i pares; i professors/es és, també, un dels fonaments bàsics per al bon funcionament del Centre. Per això, l’entitat compta amb l’AMPA i l’escola, amb la qual mantenen una relació estreta i una voluntat de treball conjunt.

D’altra banda, el Centre organitza, també, un curset intern de monitors, que serveix per captar joves, donar-los una formació i aproximar-los al món del lleure. La gran majoria de monitors i monitores que hi ha al Centre han estat alumnes de l’escola i, molts d’ells, quan eren nens/es, han participat en les activitats del Centre.